• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       ?u ?i?m máy l?c ép khung b?n t? ??ng?gi?t v?i

       ?u ?i?m máy l?c ép khung b?n t? ??ng?gi?t v?i

       Máy l?c ép khung b?n t? ??ng gi?t v?i ???c Dazhang Vi?t Nam phan ph?i ?ang ???c ?a chu?ng t?i th? tr??ng Nam Nam b?i ?u ?i?m v??t tr?i mà h? th?ng máy mang l?i.

       Kh?ng gi?ng nh? các h? th?ng máy khác v?i l?c ph?i tháo ra v? sinh thì ??i v?i h? th?ng máy ép khung b?n t? ??ng gi?t v?i c?a Dazhang thì v?i l?c ???c v? sinh s?ch s? hàng ngày m?t cách t? ??ng.

       • Giúp ch? ??u t? ti?t ki?m th?i gian s? d?ng máy.
       • Gi?m chi phí nhan c?ng gi?t v?i.
       • Ti?t ki?m ???c chi phí cho vi?c gi?t v?i và thay th?.

       Kh?ng ch? v?y, vi?c v? sinh v?i l?c giúp máy v?n hành ?n ??nh, v?i t?n su?t cao, hi?u qu? l?c trên >95%. ?? ?m bánh bùn sau l?c <80% tùy thu?c vào tính ch?t c?a c?a lo?i v?t li?u.

       Vi?c v? sinh v?i l?c th??ng xuyên, t? ??ng giúp cho tu?i th? c?a linh ki?n ???c dài h?n gi?m t?i ?a chi phí thay th? linh ki?n,

       ??c bi?t, Linh ki?n c?a máy d? thay th?, lu?n có s?n t?i kho ? Vi?t Nam.

       H? th?ng v?n hành m?t cách t? ??ng, giúp cho doanh nghi?p gi?m chi phí nhan c?ng v?n hành máy.

       S? d?ng linh ki?n máy móc hi?n ??i vào h? th?ng máy ép khung b?n giúp tiêu hao ?i?n n?ng th?p trong quá trình v?n hành. Cùng v?i, h? th?ng ?i?n ?i?u khi?n ?n ??nh, chính xác, an toàn.

       C? c?u t? ??ng kéo t?m có th? ?i?u ch?nh t?c ?? l?y b?n – kéo t?m theo y mu?n.

       H? th?ng th?y l?c ?n ??nh, xi lanh li?n m?ch tu?i th? cao. áp su?t xi lanh ép 25Mpa, áp su?t thi?t k? 30Mpa

       ?ng d?ng:

       • X? ly bùn th?i trong các ngành c?ng nghi?p.
       • ?ng d?ng trong ngành c?ng nghi?p khai thác khoáng s?n.
       • ?ng d?ng trong ngành th?c ph?m, ch? bi?n tinh b?t.
       • ?ng d?ng trong các ngành tái ch? rác th?i
       • ?ng d?ng trong ngành d??c ph?m.
       • ?ng d?ng trong ngành ch? bi?n ép d?u th?c v?t.

       Tr? l?i

       Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体