• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       TúI L?C PP là lo?i thi?t b? l?c ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t trong ngành l?c ch?t l?ng, ???c làm b?ng v?i kh?ng d?t 100% Polypropylene (PP/PO), b? m?t v?t li?u ???c x? ly tráng men ho?c cháy xém b? m?t nh?m nang cao hi?u qu? trong quá trình l?c.
       Máy túi l?c nh?a s? d?ng PP cao c?p làm ch?t li?u, ?? d?n có th? lên t?i 0.96g/m3. D??i áp l?c làm vi?c và nhi?t ?? gi?i h?n, nó có th? thay th? b?ng máy l?c thép kh?ng r? và túi l?c thép cacsbon, có th? ?áp ?ng ?m?i yêu c?u ?l?c khác nhau cho axit ho?c xút. Máy ch?t l??ng cao, giá thành th?p, hi?u su?t cao. Theo c?ng su?t ho?t ??ng, có th? ???c chia làm hai lo?i: l?c túi ??n và l?c nhi?u túi, theo ph??ng pháp s?n xu?t khác nhau, có th? ???c chia làm lo?i hàn ho?c lo?i khu?n phun.
       ??c ?i?m s?n ph?m:
       – Thi?t k? kép túi l?c, l?i l?c dùng chung
       – ?Kh?ng m?i hàn, góc ch?t
       – Ch?ng rò r?
       – Bích n?i ??p, ??t tiêu chu?n qu?c t?
       – Túi l?c d? thay th?, v? sinh
       – B? túi h?p ly, phan b? d?u, ch?u s?c nén
       – V?t li?u ch?u nhi?t ???c, ch?u axit, xút và ch?ng ?n mòn.
       Ph?m vi áp d?ng:?quá trình l?c th?c ph?m, n??c gi?i khát, n??c bi?n nu?i tr?ng th?y s?n,… ??c ?i?m c?a túi l?c PP là hút d?u nên ???c ?ng d?ng nhi?u trong vi?c l?c s?n và hóa ch?t.

       Category:
      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体