• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       B??nhi?u túi và máy l?c b? l?c túi ??n có k?t c?u, nguyên ly và ph?m vi ?ng d?ng t??ng ???ng nhau ( gi?ng máy b? l?c túi ??n). Th?ng th??ng s? d? d?ng lo?i c?p bên s??n máy và x? d??i ?áy máy, ho?c vào s??n máy, x? b?ng s??n máy ( tr? tr??ng h?p ??c bi?t), ph??ng pháp kh?i ??ng có lo?i treo, ?l?c cánh, m? nhanh, b? m?t d??c x? ly phun tráng g??ng. Có th? có t? 2-24 túi .

       ?u ?i?m c?a b??l?c nhi?u túi :

       • Máy kh?ng ch? có ??c tính gi?ng máy b? l?c túi ??n, mà còn thích h?p cho ác tr??ng h?p sau m?t th?i gian dài s? d?ng và thay th? các túi l?c.
       • Nguyên ly làm vi?c
       • B? l?c có nhi?u túi l?c????c thi?t k? hi?n???i, kích th??c nh? g?n,???n gi?n và ho?t???ng linh ho?t, hi?u qu? cao.
       • Xi lanh b? l?c ??n gi?n, ??u l?c có c?u trúc m? nhanh, túi l?c b?ng thép kh?ng g?.

       ?ng d?ng:

       B? l?c nhi?u túi????c s? d?ng trong các ngành c?ng nghi?p s?n xu?t bia, s?n, d?u th?c v?t, m? ph?m, hóa ch?t, hóa ch?t d?t may, s?n xu?t d?u m?, n??c khoáng, ?n??c c?ng nghi?p, n??c th?i c?ng nghi?p, n??c trái cay, …

       Chú y:

       L??ng x? ly l?n nh?t là b?ng th?ng s? x? ly n??c v?i ch?t li?u ?? nh?t cao, t?p ch?t nhi?u và áp l?ch thay ??i khác nhau.
       Có th? dùng thép 304 ho?c 316 kh?ng r? và cao su làm nguyên li?u máy.
       Cung c?p các lo?i gio?ng, ?áp ?ng theo nhi?t ?? yêu c?u và ch?t l?ng khác nhau.

       Category:
      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体