• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       B? l?c ki?u n?n là thi?t b? l?c??a n?ng cho r??u và các lo?i??? u?ng, gia v? và ph??ng ti?n truy?n l?c các ch?t l?ng khác.
       B? l?c ki?u n?n có tu?i th? cao, có th? ch?u?áp l?c cao, có th? làm vi?c nhi?u gi?, có th? r?a ng??c sau khi hoàn thành sau khi l?c??? thu h?i c?n b?. B? l?c c?a b? l?c ki?u n?n r?t tr?n tru, kh?ng có góc ch?t. Có th? làm s?ch hi?u qu? kh?ng có d? l??ng n??c r?a th?i ra.
       Nguyên ly l?c:

       B? l?c ki?u n?n còn ???c g?i là máy l?c t?ng bánh l?c, ???c t?o thành b?i ??n nguyên l?c vu?ng góc v?i máy l?c th?ng ??ng. Máy l?c bao g?m v?i l?c, l?i l?c. v? l?c và t?ng bánh l?c ???c bao ph? b?i l?i l?c. V?o l?c ???c c? ??nh b? m?t b?i l?i l?c deder ???c g?n kín do s? d?ng k?p ??c bi?t. Toàn b? quy trình l?c kh?ng h? gay ra rò r? hay ? nhi?m m?i tr??ng. Máy có th? ch?y t? ??ng, cung c?p th?i kh?, th?i ng??c và x? c?n, t?c ?? nhanh, kh?ng ? nhi?m m?i tr??ng.

       C?u trúc chính và nguyên t?c làm vi?c:

       B? ?l?c ki?u n?n là h? th?ng l?c khép kín, bao g?m thùng ch?a nguyên li?u, thùng ch?a khí, b?m c?p, máy l?c d?ng n?n, ?ng, van và h? ?i?u khi?n PLC.
       Khi l?c, nguyên li?u l?c s? ???c c?p vào bu?ng l?c th?ng qua van tr??c tiên, r?i qua v?i l?c, ch?t r?n s? ??ng trên v?i l?c, và ch?t r?n s? ?óng thành bánh. Các l? gi?a ch?t r?n r?t nh?, do ?ó nó có th? gi? l?i ch?t r?n và x? ra n??c trong. Tr??c khi ch?t r?n ?óng thành bánh, ?d?ch trong s? ???c tu?n hoàn tr? v? bu?ng ch?a li?u, cho ??n khi ?óng thành bánh ( có th? ??t ???c yêu c?u l?c nh? mong mu?n), Máy l?c cung c?p tín hi?u v? b? ?i?u khi?n PLC ?? ch?t l?ng kh?ng tu?n hoàn l?i, dung d?ch s?ch s? qua van l?c tr? v? và th?c hi?n l?c bình th??ng.

       Khi l?c qua m?t th?i gian, than ?ng l?c n?n bánh l?c ??n ?? dày nh?t ??nh. Khi ?ó, hi?u su?t l?c ch?m l?i, b? l?c áp l?c t?ng cao ( thêm 0.5um), lúc này c?m bi?n áp su?t s? g?i tín hi?u cho b?m d?ng cho li?u vào, m? van th?i khí sau ?ó x? s?ch dung d?ch d? trong b? l?c ??n n??c trong l?c tháp h?n l?i l?c van x? h?t nh?n ???c tín hi?u áp th?p, khóa van th?i chính, m? van th?i ng??c.

       ??c??i?m:

       • B? l?c ki?u n?n có th? l?c chính xác cao?
       • L??i l?c b?ng thép kh?ng g?
       • Nhi?t??? l?c kh?ng gi?i h?n

       ?ng d?ng:????c s? d?ng r?ng r?i trong hóa h?c,????ng, d??c ph?m, th?c ph?m, quá trình lên men, d?u khí, ?và các ngành c?ng nghi?p khác.

       Category:
      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体