• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       B? l?c áp l?c th?ng ??ng DZBL thu?c v? b??l?c d?ng t?m. ?ay là thi?t b? l?c m?i mà c?ng ty chúng t?i phát tri?n g?n day theo c?ng ngh? n??c ngoài. Máy thi?t k? ??c bi?t và ?? tinh x?o cao. Máy kh?ng tiêu th? nhi?u v?i l?c, gi?y l?c hay khay l?c, ch? dùng l?c ít vì v?y chi phí l?c th?p. Máy r?t d? v?n hành, b?o d??ng và làm s?ch. X? li?u b?ng tay và t? ??ng x? li?u theo nh? yêu c?u ??t hàng c?a khách. Di?n tích l?c t? 2m2 ??n 200m2, theo yêu cau c?ng ngh?, ch?t li?u bu?ng l?c có th? là thép kh?ng r? ho?c thép carbon.

       K?t c?u và nguyên ly ho?t ??ng:

       B? l?c th?ng ??ng DZBL g?m than máy, l??i l?c, k?t c?u c? khí, x? t? ??ng, còn có th? d?a theo tính ch?t l?c ?? hoàn ch?nh h? th?ng l?c bao g?m: Than máy chính, ?xi lanh h?n h?p, ?ng d?n, b?m, ??ng c? ?i?u khi?n…. Trong ?ó t?m l??i l?c do l??i inox t?o thành, l?p ??t trên ?ng d?n trung tam, tháo l?p ti?n l?i.
       Thu?c h? tr? l?c sau khi tr?n trong b? tr?n, th?ng qua b?m tu?n hoàn s? t?o thành t?ng l?p bánh l?c, ?r?i b?t ??u ti?n hành l?c. Các ch?t h? tr? l?c s? cung c?p các ch?t ?? ch?n các ch?t r?n, ch? ?? ch?t l?ng l?t qua. Khi l?c, các l?p m?i ???c hình thành, s? kh?ng b? ch?n, b?t d?u l?c qua các l?p cánh l?c. Khi l?c, n?u c?n làm bay màu, dùng các bon là ???c. N?u l?c ch?t l?ng kh?ng s?ch, nh? d?u th?, thì kh?ng c?n ph?i thêm ch?t ph? tr?.

       ?ng d?ng:????c s? d?ng r?ng r?i trong ngành c?ng nghi?p nh?:

       • Ngành c?ng nghi?p d?u: L?c d?u decolorization, hydro hóa d?u b? l?c, d?u th?, d?u??n,
       • Ngành c?ng nghi?p th?c ph?m:????ng glucogen, r??u vang, n??c?ép trái cay, …
       • Ngành c?ng nghi?p hóa ch?t: ?ngành c?ng nghi?p hóa d?u, hóa ch?t v? c?, hóa ch?t h?u c?,….
       • X? ly n??c b?o v? m?i tr??ng: L?c n??c t? s?ng, h?, x? ly n??c th?i, làm s?ch b? b?i

       Category:
      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体