• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       ?u và nh??c ?i?m c?a các dòng máy ép bùn t?i Vi?t Nam

       ?u và nh??c ?i?m c?a các dòng máy ép bùn t?i Vi?t Nam

       Hi?n nay có r?t nhi?u lo?i?máy ép bùn????c s? d?ng t?i Vi?t nam trong ?ng d?ng tách n??c ra kh?i dung d?ch bùn nh?m l?y dung d?ch n??c s?ch (trong các nghành x? ly n??c th?i) ho?c l?y ph?n b? – bánh bùn (trong các nghành ch? bi?n th?c ph?m, khai thác khoáng s?n).

       ?? Các lo?i máy ép bùn t?i Vi?t Nam:

       ·???????? Máy ép bùn khung b?n

       ·???????? Máy ép bùn chan kh?ng

       ·???????? Máy ép bùn tr?c vít

       ·???????? Máy ép bùn b?ng t?i

       D??i ?ay?Dazhang Vi?t Nam?s? phan tích ?u, nh??c ?i?m c?a t?ng dòng máy ?? khách hàng hi?u và n?m r? c?ng nh? l?a ch?n????c nh?ng s?n ph?m máy?ép bùn phù h?p nh?t.

       ?? Máy ép bùn khung b?n:

       ?? ?u ?i?m:

       – Chi phí v?n hành th?p:

       – G?n nh? kh?ng c?n thêm dung d?ch polymer ?? bình ?n n?ng ?? dung d?ch;

       – ?i?n n?ng tiêu hao ít;

       – Kh?ng c?n ng??i v?n hành;

       – Chi phí b?o d??ng, s?a ch?a, thay th? linh ki?n th?p và s?n có;

       – Chi phí ??u t? th?p: Do k?t c?u ??n gi?n nên chi phí ??u t? c?a máy ép bùn khung b?n th?p nh?t trong các dòng máy ép bùn ?ang ho?t ??ng t?i Vi?t Nam;

       – Phù h?p v?i m?i lo?i bùn nh?: Bùn sinh ho?t, bùn hóa h?c, bùn qu?ng, bùn khoáng…

       – D? v?n hành: kh?ng c?n ?ào t?o c?ng nhan v?n s? d?ng r?t hi?u qu?;

       – D? dàng thay ??i ?? kh? c?a bánh bùn;

       – Có th? t?o bánh bùn có ?? kh? l?n nh?t trong các dòng máy ép bùn.

       ?? Nh??c ?i?m:

       – Kh?ng ho?t ??ng liên t?c do ??c tính ho?t ??ng theo m?;

       – Máy c?n di?n tích ??t l?n, chi?m di?n tích ??t máy.

       ?? Máy ép bùn b?ng t?i:

       ?? ?u ?i?m:

       – Ho?t ??ng liên t?c, dùng phù h?p trong c?ng nghi?p;

       – Di?n tích ??t máy nh?, ti?t ki?m di?n tích;

       – Chi phí b?o d??ng, s?a ch?a thu?c d?ng trung bình (l?n h?n máy ép bùn khung b?n và nh? h?n các lo?i còn l?i).

       ?? Nh??c ?i?m:

       – Chi phí v?n hành cao:

       – Tiêu t?n polymer ?? bình ?n n?ng ?? dung d?ch;

       – Ph?i thau r?a v?i l?c liên t?c;

       – C?n nhi?u ng??i v?n hành do ho?t ??ng liên t?c;

       – Ph? ki?n thay th?, s?a ch?a t?n kém và kh?ng có s?n.

       – ?? ?m c?a b? (bánh bùn) sau ép r?t cao;

       – Khó thay ??i ?? ?m c?a bánh bùn

       ??? Máy ép bùn chan kh?ng:

       ??? ?u ?i?m:

       – D? s? d?ng

       – ép liên t?c phù h?p day chuy?n s?n xu?t liên t?c;

       – D? t? ??ng hóa trong r?a màng l?c;

       – Phù h?p v?i nhi?u lo?i bùn

       ??? Nh??c ?i?m:

       – ?? kh? c?a bánh bùn th?p;

       – Chi phí ??u t? cao;

       – Ho?t ??ng gay ti?ng ?n l?n;

       – Tiêu t?n nhi?u n?ng l??ng trong quá trình v?n hành.

       ?? Máy ép bùn tr?c vít:

       ?? ?u ?i?m:

       – Ho?t ??ng êm ái, nh? nhàng;

       – Làm vi?c liên t?c;

       – V?t li?u làm than máy t?t nên ?? b?n cao, có kh? n?ng ch?ng ch?u m?i tr??ng kh?c nghi?t;

       – ?? kh? c?a bánh bùn cao;

       – D? v?n hành.

       ?? Nh??c ?i?m:

       – Chi phí ban ??u cao (g?p 2.5 l?n máy cùng lo?i);

       – N?ng su?t r?t th?p;

       – B?o trì b?o d??ng ph?c t?p, linh ki?n kh?ng có s?n.

       Tr? l?i

       Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体